„Uczta w kulturze” – I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Jeść!”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Jeść!” pod tytułem „Uczta w kulturze”, która odbędzie się 2 czerwca 2016 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W celu pogłębienia rozwijającej się nauki o kulturze jedzenia pragniemy zaproponować cykliczne seminaria oraz konferencje dotyczące tej tematyki.

Konferencja „Uczta w kulturze” skupiać się będzie na problematyce wspólnych spotkań przy stole i wynikających z nich kulturowych kontekstów. W kulturze polskiej biesiadowanie od zawsze było niezwykle ważnym elementem tradycji. Osławiona gościnność Polaków zakładała długie posiedzenia przy suto zastawionych stołach. Jak jest dzisiaj? Czy w czasach fast foodów możliwe są jeszcze prawdziwe uczty? Co zmieniło się w biesiadowaniu, kiedy powstały restauracje?

Interesuje nas bogata symbolika stołu, obejmująca zarówno sferę sacrum, jak i profanum. Chcemy przyjrzeć się – ważnemu w naszej kulturze – zjawisku uczt, ale także codziennym spotkaniom przy jedzeniu. Ważnym wydaje się też zwrócenie uwagi na podobieństwa oraz różnice między rolą uczty w kulturze polskiej i w innych kulturach.
Ciekawym aspektem tematu jest również znaczenie uczt w sztuce i ich twórcze wykorzystanie jako pola działań artystycznych. W tym kontekście jesteśmy otwarci na referaty dotyczące analiz literatury pięknej, sztuk plastycznych i performatywnych, dzieł filmowych i teatralnych.
Problematyka konferencji będzie koncentrowała się wokół następujących zagadnień:

– przestrzeń uczt
– gościnność, relacja gość – gospodarz
– tradycyjne i nowe formy ucztowania
– rola i znaczenie uczty w kulturze polskiej oraz kulturach świata
– symbolika uczty
– więziotwórcza wartość wspólnego stołu
– etykieta obowiązująca podczas uczt
– rytuały związane z biesiadowaniem
– zagrożenia i niebezpieczeństwa ucztowania
– łakomstwo i smakoszostwo
– uczty w literaturze, filmie, sztuce

Jesteśmy otwarci również na propozycje innych tematów, związanych z głównym zagadnieniem konferencji.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 450 zł. Zapewni ona pokrycie kosztów wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz wydania publikacji pokonferencyjnej.

Konferencja „Uczta w kulturze” stanowi podsumowanie seminariów o jedzeniu „Pożywka” organizowanych w semestrze letnim na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przewidujemy również rozmaite wydarzenia towarzyszące konferencji, o których będziemy sukcesywnie informować.

Abstrakty wystąpień (do 2000 znaków) prosimy przesyłać na adres: antropologiajedzenia@gmail.com do 30 kwietnia 2016 r.
Prosimy o używanie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się TUTAJ.
Informacja o przyjęciu referatów zostanie podana w pierwszym tygodniu maja.

Komitet naukowy:
prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska
dr hab. Marek Pacukiewicz
dr Alicja Głutkowska-Polniak

Komitet organizacyjny:
mgr Kamil Kozakowski
mgr Aleksandra Niemczyńska
mgr Agata Stronciwilk
mgr Dominika Zagrodzka