SBFiGF

sekcja_fantastyka_logo_polowka-rgb-01


 

Sekcja Badaczy Fantastyki i Gier Fabularnych zrzesza młodych badaczy zainteresowanych szeroko pojętą fantastyką zarówno w literaturze, komiksie, filmie, serialach, grach, jak i wszelkich innych mediach. Jednym z najważniejszych celów sekcji jest propagowanie wiedzy o fantastyce oraz promowanie najnowszych ujęć badawczych i metodologicznych tego obszaru badawczego.

Ponadto, jak wskazuje drugi człon nazwy, żywotnym zainteresowaniem obdarzają członkowie sekcji zjawisko gier fabularnych w całej jego złożoności i licznych przez lata rozwiniętych odmianach: od gier komputerowych, przez tradycyjne typu pen-and-paper po przeżywające obecnie apogeum popularności medialnej larpy.

Sekcja realizuje obecnie dwa długofalowe projekty Arkana fantastyki oraz Gry wyobraźni, we współpracy m.in. ze Śląskim Klubem Fantastyki, stowarzyszeniem Liveform, redakcją czasopisma „Creatio Fantastica” i Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką.