Panel „Fasady Inności” w ramach wystawy „7 miliardów Innych”

Zapraszamy na panel dyskusyjny „Fasady Inności. Różnorodność kulturowa w czasach kryzysu / panel dyskusyjny”, który odbędzie się 14 grudnia o godz. 17.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w ramach wystawy „7 miliardów Innych”.

 

Różnorodność kulturowa jest faktem, który znajduje swoje odzwierciedlenie w medialnych, artystycznych, potocznych i naukowych sposobach mówienia o ludziach zamieszkujących naszą, poprzecinaną sieciami globalnych połączeń, planetę. Pytania, które chcą zadać uczestnicy panelu, dotyczą relacji pomiędzy otaczającymi nas z każdej strony obrazami fascynującej i magnetycznej Inności, a trudnościami w zrozumieniu istoty różnic, zwłaszcza gdy doświadczamy ich niespodziewanie i nieprzygotowani.

 

– – –

Uczestnicy panelu:

dr hab. Anna Gomóła – badaczka dziedzictwa kulturowego zainteresowana teorią i historią kultury

dr hab. Marek Pacukiewicz – teoretyk kultury badający antropologiczne konteksty wiedzy o człowieku

dr Adam Pisarek – kulturoznawca zajmujący się zjawiskami gościnności

mgr Jakub Dziewit – kulturoznawca badający wizualną warstwę dyskursu antropologiczno-kulturowego

 

(Zakład Teorii i Historii Kultury / Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych / Uniwersytet Śląski)