Działania

Interdyscyplinarny charakter rozważań z zakresu nauk o kulturze i wielość problematyk, które podejmują doktoranci studiów kulturoznawczych, w bezpośredni sposób wpływa na kształt inicjatyw Koła i sposób formułowania przyjętych przez nie celów. KNDK wyznaczyło sobie za priorytet stworzenie platformy, która będzie służyła pomocą w realizacji przedsięwzięć związanych z różnorodnymi projektami badawczymi i edukacyjnymi. Głównym celem jest więc stworzenie przyjaznego środowiska, wspierającego rozmaite inicjatywy poprzez ofertę merytorycznego, organizacyjnego i formalnego wsparcia.

1. Organizujemy:

 • konferencje
 • seminaria
 • panele dyskusyjne
 • cykle spotkań
 • wykłady gościnne
 • warsztaty
 • wyjazdy badawcze

2. Inicjujemy:

 • programy badawcze
 • badania terenowe
 • wydawnictwa naukowe
 • działania artystyczne
 • projekty edukacji kulturoznawczej

3. Wspieramy w zakresie:

 • pisania wniosków na poziomie Instytutu, Wydziału i Uniwersytetu
 • konstruowania budżetu
 • merytorycznego dopracowania projektu
 • porad dotyczących rozliczania przedsięwzięcia
 • regulaminów dotyczących przyznawania grantów i stypendiów