Gry Wyobraźni


 

Gry wyobraźni to projekt łączący refleksję akademicką nad szeroko rozumianymi grami fabularnymi z praktycznymi warsztatami zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych graczy oraz twórców gier. W ramach projektu planowane są badania antropologiczne, seminaria z zakresu creative writing, warsztaty dramy i improwizacji, jak i warsztaty z podstaw projektowania gier komputerowych. Współpracują z nami m.in. Strefa Aktywności Studenta UŚ, Stowarzyszenie Liveform i nowopowstały sklep Erpegie. Jak dotąd odbył się cykl wykładów pod nazwą „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o grach fabularnych, ale baliście się zapytać” oraz prezentacja „O co cały ten szum, czyli czym są larpy?” wraz z okazją doświadczenia „z pierwszej ręki” podczas larpa „Metoda profesora Kamihary”.